Regulamin

Informacje przedstawione w tym serwisie mają służyć wyłącznie celom związanym z edukacją, rozpoznaniem własnych problemów i pomocą samemu sobie. Mają poszerzać wiedzę i zwiększać świadomość u osób, które podejrzewają, że mają problem z korzystaniem z nielegalnych materiałów dostępnych w Internecie. Informacje przedstawione na stronach tej witryny nie zastępują profesjonalnej porady i/lub terapii.

Chociaż treść ćwiczeń samopomocowych opiera się na wynikach badań empirycznych, jednak badania te jeszcze się nie zakończyły, a zatem autorzy serwisu nie gwarantują, że proponowane ćwiczenia rozwiążą wszystkie problemy związane z korzystaniem z pornografii dziecięcej w Internecie.

Wszystkie informacje przedstawione na stronach tego serwisu mają zwiększać świadomość problemu (lub potencjalnego problemu) seksualnego zainteresowania dziećmi i nie mogą być podstawą diagnozy. Każdy, kto podejrzewa, że może mieć problem z seksualnym zainteresowaniem dziećmi, powinien zwrócić się do specjalisty z prośbą o profesjonalną pomoc.

Zespół Croga.org nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń użytkowników tego serwisu ani poniesionych przez nich szkód. Dotyczy to także decyzji i działań podjętych przez jakiekolwiek osoby na podstawie informacji przedstawionych na tej witrynie.

Użytkowanie tej witryny jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego oświadczenia.

O ile nie wskazano innego podmiotu, właścicielem praw autorskich do informacji i materiałów przedstawionych w tym serwisie jest Croga.org., a wszystkie te informacje i materiały są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku jego użytkowników.

Treść, projekt graficzny i format tej witryny są własnością Croga.org i nie mogą być powielane ani rozpowszechniane bez uprzedniego zezwolenia.


Nie akceptuję Akceptuję